press to zoom

press to zoom
Community Engagement
Community Engagement

Describe your image

press to zoom

press to zoom
1/4
Logo_Color_University CPU.png

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Update sa Plano ng Pamayanan ng Unibersidad

 

Ina-update ng Lungsod ng San Diego ang Plano ng Pamayanan ng Unibersidad, na pinagtibay noong 1987. Ang na-update na Plano ng Komunidad ay isasaalang-alang ang kasalukuyang mga kundisyon, mga layunin sa Citywide sa Plano ng Aksyon sa Klima at Pangkalahatang Plano, at mga tiyak na layunin ng komunidad na magbigay ng direksyon para sa pangmatagalang pag-unlad ng pamayanan. Ang Update ng Community Community Plan ay magiging isang proseso ng pagtutulungan na may patuloy na mga pagkakataon para sa pampublikong input. Sa panahon ng proseso ng pag-update, makikipagtulungan ang kawani ng Kagawaran ng Pagpaplano sa pamayanan ng Unibersidad at ng publiko upang makilala at isaalang-alang ang mga mahahalagang katanungan, isyu, at pagkakataon kabilang ang:

  • Anong mga oportunidad ang mayroon upang mapalakas ang papel ng pamayanan bilang isang pangunahing sentro ng trabaho?

  • Paano maipaplano ang hinaharap ng komunidad na magamit nang husto ang mga pagpapabuti sa pagbiyahe na paparating sa Unibersidad?

  • Paano kami makakapagbigay ng iba't ibang mga pagpipilian sa pabahay sa loob ng pamayanan?

  • Anong mga diskarte ang magpapadali sa pagtugon sa mga layuning pang-matagalang Klima ng Aksyon sa Plano para sa pagbabawas ng mga emissions ng greenhouse gas?

  • Paano mapapahusay ang mga koneksyon sa pagitan ng mga pangunahing destinasyon sa buong komunidad?

  • Anong mga oportunidad ang mayroon upang pagyamanin ang isang lugar upang manirahan, magtrabaho, at maglaro?

 
UNIVERSITY AERIAL_6.12.jpg

Ang proseso

Ang proseso upang paunlarin ang University Community Plan Update ay magkakasama at magsasama ng isang bilang ng mga pagkakataon para sa pampublikong input. Ang Lungsod ay bubuo at magpupulong sa isang regular na batayan kasama ang Subcommite ng Plano ng Community Plan Group ng Pamayanan ng Pamayanan sa Pamayanan, isasagawa ang mga pampublikong pagawaan, at ang mga pagkakataong ibahagi ang iyong input sa online ay magagamit sa pangunahing mga milyahe sa proseso ng pagpaplano. Ang resulta ng prosesong ito ay magiging isang bagong draft ng Community Plan para sa Unibersidad. Maghahanda rin ang isang Ulat sa Epekto sa Kapaligiran upang masuri ang mga potensyal na epekto sa kapaligiran na ipatupad ang plano, kasama ang mga kinakailangang hakbang sa pagpapagaan.

 

Timeline

Nyawang

Schedule for Website-01.png
 

What is a Community Plan?


University is one of 53 community planning areas in the City of San Diego, each of which is a part of the Land Use Element of the General Plan. Community plans provide more detailed land use designations and site-specific policy recommendations than are practical at the citywide level. Community plan updates work with the General Plan in order to achieve both citywide and community level goals, including guidance of future growth and development. All of the adopted community plans must be consistent with the goals and policies of the General Plan.
How does a Community Plan Update relate to the Climate Action Plan?


The City's Climate Action Plan (CAP) was adopted in 2015, and requires a 50% reduction in greenhouse gas emissions (GHG) by 2035. The University Community Plan Update works with the CAP to achieve citywide and community sustainability goals, such as smart growth, mode shift, and transit oriented development. All adopted community plans must be consistent with the goals and policies of the CAP.
Why is the University Community Plan Being Updated?


The University Community Plan was last updated more than 30 years ago, in 1987. Since that time, population and job growth has led University to become one of the San Diego region’s primary superregional employment areas. The updated Community Plan will guide the community over the next 30 years, and will consider current conditions, Citywide goals in the Climate Action Plan and the General Plan, and community specific goals to provide direction for the long-term development of the community. The University Community Plan Update will be a collaborative process with ongoing opportunities for public input. During the update process, Planning Department staff will work with the University community and the public to identify and consider important questions, issues, and opportunities.
What is the University CPU Subcommittee?


The University Community Plan Update Subcommittee is a subcommittee of the University Community Planning Group, which is the City's recognized citizens' group for the University Community. This subcommittee was created specifically for the Community Plan Update in order to provide feedback to the City regarding the process.

Mga FAQ