Logo_Color_University CPU.png
Forum Presentation_KKW 2.jpg
Board_Participation (2).JPG

Mahalaga ang iyong input upang makabuo ng isang plano na tumutugon sa iyong mga pangangailangan. Ang mga komento at puna ay maligayang pagdating sa anumang oras. Mangyaring ibahagi sa amin dito .

The University Community Plan Update Subcommittee is a subcommittee of the University Community Planning Group, which is the City's recognized citizens' group for the University Community. This subcommittee was created specifically for the Community Plan Update in order to provide feedback to the City regarding the process.

 

Subcommite ng Pag-update ng Plano ng Pamayanan ng Unibersidad (CPUS)

Ang Subcommite ng Pag-update ng Plano ng Pamayanan ng Unibersidad ay isang subcommite ng Pangkat ng Pagpaplano ng Pamayanan ng Unibersidad, na kinikilalang pangkat ng mga mamamayan ng Lungsod para sa Pamayanan ng Unibersidad. Ang subcommite na ito ay partikular na nilikha para sa Update ng Community Plan upang makapagbigay ng puna sa Lungsod hinggil sa proseso.

Nyawang

SUSUNOD NA PULONG:

Huwag kalimutan ang petsa! Inaanyayahan kang sumali sa isang virtual na pagpupulong ng Unibersidad ng Pag-update ng Planong Pamayanan ng Unibersidad:

Martes, Pebrero 16, 2021

5:30 - 8:30 ng gabi

Mga Pagpupulong at Materyales ng CPU sa Unibersidad